top of page

T4E HDS 68 CO2-RAM jachtgeweer kaliber .68/shotgun 7,5j

 

NL: Home Defense Shotgun: aluminium dubbelloops en eenvoudige bediening in het krachtige .68 kaliber!De T4E HDS 68 CO2-RAM Shotgun wordt geleverd in het krachtige .68 kaliber - als een hoogwaardig trainings- en thuisverdedigingswapen. Het dubbelloops jachtgeweer kan niet alleen twee projectielen tegelijk afvuren, maar ziet er ook nog eens goed uit.Het laden/schieten is heel eenvoudig:De dubbele breekloop wordt naar beneden geklikt en maximaal twee projectielen in kaliber .68 worden ingebrachtEen hendel wordt dan gebruikt om te bepalen welke loop - rechts of links - het projectiel moet afvurenAls de hendel in het midden staat, worden beide projectielen tegelijkertijd afgevuurd.

 

 

EN: Home Defense Shotgun: aluminum double-barrel and easy handling in the powerful .68 caliber!The T4E HDS 68 CO2-RAM Shotgun comes in the powerful .68 caliber - as a high-quality training and home defense weapon. The double-barreled shotgun can not only fire two projectiles at once, but also looks great.Loading/shooting is very easy:The double-break barrel is clicked down and up to two projectiles in caliber .68 are inserted.A lever is then used to determine which barrel - right or left - should fire the projectileWhen the lever is in the center, both projectiles are fired simultaneously.

 

FR: Fusil de défense domestique : double canon en aluminium et maniement aisé dans le puissant calibre 68 !Le fusil de chasse T4E HDS 68 CO2-RAM est disponible dans le puissant calibre .68 - comme arme d'entraînement et de défense domestique de haute qualité. Le fusil à pompe à double canon peut non seulement tirer deux projectiles à la fois, mais il est également très esthétique.Le chargement et le tir sont très simples :On clique sur le canon à double brisure et on insère jusqu'à deux projectiles de calibre .68Un levier permet ensuite de déterminer quel canon - droit ou gauche - doit tirer le projectileSi le levier se trouve au milieu, les deux projectiles sont tirés simultanément.

Betaling mogelijk met overschrijving Bij afrekening.

Opmerking.

Indien u na een bestelling geen bevestiging mail krijgt met betaalgegevens.

Chek even u spam box...

shotgun/T4E HDS 68 CO2-RAM jachtgeweer kaliber .68

199,00 €Prijs
    bottom of page