top of page

verzendingen /shipment
 

Alle producten worden enkel verzonden binnen Europa ! met GLS of DHL voor producten waarvoor deze vallen onder een categorie airssoft , defence , blank wapens en meer dient u zich ter kennis te stellen ivm de wetgeving van uw land .

De Europese wetgevingen kunnen verschillend zijn van land tot land .

Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel in beslag genomen goederen door douane of overheidsdiensten in uw land .

EN: All products are only shipped within Europe ! GLS or DHL, for products that fall under a category airssoft , defense , blank weapons and more you need to inform yourself about the legislation of your country .

We are not responsible and cannot be held liable for any goods seized by customs or government authorities in your country.

FR: Tous les produits sont expédiés uniquement en Europe ! avec GLS ou DHL
Pour les produits qui tombent dans une catégorie airssoft , défense , armes à blanc et plus vous devez vous informer sur la législation de votre pays .
La législation européenne peut différer d'un pays à l'autre.
Nous ne sommes pas responsables et ne pouvons être tenus pour responsables des marchandises saisies par les douanes ou les autorités gouvernementales de votre pays.

shipping to 

Belgium/Netherlands / Spain /France/ Italie

Germany

European legislation can be different from country to country .

We are not responsible and cannot be held liable for any goods seized by customs or government authorities in your country.

European legislation can be different from country to country .

We are not responsible and cannot be held liable for any goods seized by customs or government authorities in your country.

European legislation can be different from country to country .

We are not responsible and cannot be held liable for any goods seized by customs or government authorities in your country.

All products are only shipped within Europe ! for products that fall under a category airssoft , defense , blank weapons and more you need to inform yourself about the legislation of your country .

European legislation can be different from country to country .

We are not responsible and cannot be held liable for any goods seized by customs or government authorities in your country.

All products are only shipped within Europe ! for products that fall under a category airssoft , defense , blank weapons and more you need to inform yourself about the legislation of your country .

European legislation can be different from country to country .

We are not responsible and cannot be held liable for any goods seized by customs or government authorities in your country.

Add your own content here. Click to edit.

bottom of page